อาการและปัจจัยของ โรคข้อสะโพกเสื่อม

โรคข้อสะโพกเสื่อม เป็นรูปแบบของข้ออักเสบชนิดหนึ่ง ที่มีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่ในการคุมผิวหนังของข้อเสื่อมสบายไป จนทำให้เกิดอาการเจ็บปวด และข้อมีการติดขัด โดยที่ในผู้ป่วยบางรายอาจจะส่งผลที่รุนแรงจนถึงขั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างเช่น การขึ้นลงบันได การแต่งตัว หรือแม้ต่กระทั่งการนอนหลับ

อาการของ โรคข้อสะโพกเสื่อม

สำหรับอาการของ โรคข้อสะโพกเสื่อม สามารถสังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งถ้าหากใครที่มีอาการดังที่กล่าวไปดังต่อไปนี้ ให้รีบเข้าพบแพทย์เฉพาะทางโดยด่วน เพื่อทำการวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อที่จะได้รีบวางแผนในการเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง

  • เบื้องต้นจะมีอาการปวด มีการติดขัดเวลาเคลื่อนไหว ให้สังเกตเวลาเดิน หรือวิ่งเบา ๆ จะมีความรู้สึกถึงความไม่ปกติ
  • สำหรับผู้ที่เป็นมาสักระยะจะมีอาการปวดสะโพกเรื้อรังทั้งในขณะขยับตัวและตอนนอนหลับ รู้สึกตึงเมื่อลุกนั่งเจ็บเวลาเดินลงน้ำหนัก และขึ้นลงบันไดไม่สะดวก

ปัจจัยความเสี่ยงของการเกิด โรคข้อสะโพกเสื่อม

หลายคนมักจะมีความคิดที่ผิด ๆ ว่าการที่จะเกิด โรคข้อสะโพกเสื่อม นั้นจำเป็นที่จะต้องเกิดเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุเพียงเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว โรคข้อสะโพกเสื่อม สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัน โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้จะมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

  • พันธุกรรม
  • อายุ
  • การขาดเลือดไปเลี้ยงที่หัวกระดูกต้นขา
  • การติดเชื้อ
  • การบาดเจ็บบริเวณข้อสะโพก
  • ความผิดปกติของข้อสะโพก

การรักษา โรคข้อสะโพกเสื่อม สามารถแบ่งออกเป็นได้ 2 ประเภทดังต่อไปนี้

  1. การรักษาวิธีแรก นั่นก็คือการรักษาโรคข้อสะโพกเสื่อมโดยไม่ผ่าตัด สำหรับวิธีนี้จะเริ่มจากพักการใช้งานสะโพก การพักผ่อนให้เพียงพอ ทำกายภาพบำบัดบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง และการรับประทานยาแก้ปวดตามอาการ ส่วนใหญ่ถ้าสะโพกมีความเสื่อมไม่มาก คนไข้ก็จะมีอาการดีขึ้นได้รวดเร็ว
  2. สำหรับวิธีต่อมานั่นก็คือ การรักษาโรคข้อสะโพกเสื่อมโดยวิธีผ่าตัดสำหรับวิธีนี้จะเริ่มโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ในกรณีที่คนไข้มีภาวะความเสื่อมมาก ข้อสะโพกผิดรูป และมีอาการเจ็บปวดรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต เช่น เดินไม่ได้ หรือมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ

สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อสะโพกเสื่อม ควรรีบเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวขาญ เพื่อทำการตรวจเช็คให้ละเอียด เพราะจะได้ทำการวางแผน และขั้นตอนในการรักษา แบบถูกวิธีเพื่อที่จะทำให้อาการปวดที่เกิดขึ้นมีอาการทุเลาที่ดีขึ้นได้ เพราะถ้าหากปล่อยให้อาการดังกล่าวมีความเจ็บปวดที่เรื้อรัง อาจจะส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตในหลาย ๆ ปัจจัยได้นั่นเอง