โรคหลอดเลือดสมอง โรคที่ติดอันดับ 3 ของโลกการเสียชีวิต

โรคหลอดเลือดสมอง ถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสาเหตุที่สำคัญของอัมพฤกษ์อัมพาต จากข้อมูลทางสถิติที่ได้บอกเอาไว้ว่า ภายในแต่ละปีจะมีจำนวนผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง เกิดใหม่ทั่วโลกราว 10 – 15 ล้าน

โดยมีจำนวนที่มากถึง 5 ล้านคน ที่เสียชีวิต และอีก 5 ล้านคน ที่กลายมาเป็นคนพิการอย่างถาวร และสำหรับภายในประเทศไทย ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน เพราะจากข้อมูลสถิติจากกระทรวงสาธราณะสุขพบว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุในการเสียชีวิต หรือพิการ ที่สูงเป็นอันดับ 3 ที่สามารถพบเจอได้จากผู้ชาย และสูงเป็นอันดับ 2 ที่สามารถพบเจอได้จากผู้หญิง และจากข้อมูลต่าง ๆ ถือว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่คุกคามชีวิต และความเป็นอยู่คนประชากรทั่วโลก

โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันเฉียบพลัน

สำหรับ โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันเฉียบพลันนั้น จะสามารถพบได้ประมาณ 80 – 90 % ของผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ซึ่งจะเกิดขึ้นมาจากสาเหตุความผิดปกติของหลอดเลือดแดง ที่ไม่สามารถไปเลี้ยงสมอง จนทำให้สมองตีบ และอุดตัน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ การขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจพบสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดสมองอุดตันได้จากสาเหตุอื่น ๆ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติบางชนิด โรคเลือดบางชนิด เช่น ภาวะเลือดข้นผิดปกติ

2. โรคหลอดเลือดสมองแตก

สำหรับภาวะ โรคหลอดเลือดสมองแตก มักจะเป็นโรคที่มีสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูงโดยตรง ที่ผู้ป่วยไม่ได้เข้ารับการรักษาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ โรคหลอดเลือดสมองแตก ยังอาจจะสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ ได้อีกเช่น การดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสพยาบางชนิดเข้าสู่ร่างกาย

อาการของ โรคหลอดเลือดสมอง

หากใครที่มีอาการดังที่จะกล่าวต่อไปนี้นั้น ที่เพียงแค่มีข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทันที เพราะอาการต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นอาการของ โรคหลอดเลือดสมอง ทั้งสิ้น

  • มีอาการชา หรืออ่อนแรงของแขนขา รวมไปถึงใบหน้าข้างใดข้างหนึ่ง
  • ตาข้างใดข้างหนึ่งมีอาการมัว มองไม่เห็น มองไม่ชัด ภาพทับซ้อน หรือมีลานสายตาผิดปกติเฉียบพลัน
  • พูดไม่ชัด พูดลำบาก หรือพูดไม่เข้าใจ
  • มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง โดยที่อาการปวดดังกล่าวไม่สามารถหาสาเหตุได้
  • มีอาการเวียนศีรษะเฉียบพลัน หรือมีการทรงตัวผิดปกติ

หากใครที่มีความผิดปกติดังกล่าวให้รับเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการตรวจเช็คอย่างละเอียด เพราะอย่างที่บอกว่า โรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็นโรคที่มีความร้ายแรง ที่จะส่งผลโดยตรงต่อสาเหตุการเสียชีวิต เพราะถ้าหากตรวจเช็คได้ก่อน ก็จะสามารถวางแผนเพื่อทำการรักษาได้ก่อน ก็จะทำให้มีโอกาสที่ความเสี่ยงต่าง ๆ จะไม่รุนแรงจนไม่สามารถรักษาไว้ได้ทัน